* Camps Requerits

Management i contractació

Fina Estampa Produccions
Gerardo Sanz
C/ Vallhonrat 21, 3r 1a,
08004 Barcelona
T 932 427 912
www.finaestampa.esPromo i premsa

Arnau Maymó
mishimapremsa@gmail.com
Amb l'ajuda de l'Institut Ramon Llull